Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) ile hangi öğrenciye nasıl bir eğitim verileceği, nasıl davranılacağı tespit edilebiliyor.

Çocuklar, gençler, yetişkinler farklı farklı kişilik ve mizaç özelliklerine sahip. Kırılgan, içe dönük, doğal, meraklı, araştırmacı, titiz veya düzenli olabilirler. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından hizmet içi eğitim programları kapsamında düzenlenen seminerde öğretmenlere Dokuz Tip Mizaç Modeli’ni (TDMM) anlatarak, çocuklara, buna göre yaklaşmaları önerisinde bulundu. Dokuz Tip Mizaç Modeli’ni, “Öğrencilerin mizaç yapılarına uygun olarak hangi öğrenciye nasıl davranılacağının belirlenmesine yardımcı olan bir model” olarak açıklayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

“Herhangi bir kişilik veya yetenek testi belli sınırlılıklar taşıyor. Dokuz Tip Mizaç Modeli’nde aslında her bir mizaç tipinin kanatları var ve insan eşzamanlı olarak hem bu ana mizaç yapısını taşıyabilir hem de bir kanada kayabilir. Bu da dokuz değil, 18 olur veya 27 olur. Ama temelindeki ana faktörler dokuz tane. Bir öğretmen, öğrenci ve velinin mizacını bilirse onlara ne tür bir eğitim verebileceğini çok daha rahatlıkla tespit edip, toplumu bütün olarak ele alma şansı olur. Öğrencinin ailesi, arkadaşı, bütün sosyal faktörler bir çocuğu etkiliyor. DTMM, bu etkileri bütünsel olarak ele almamızı sağlıyor. Hemen yarın gidip okulda uygulama olanağı da var. Bazı kuramsal testler de var ama sonra nasıl uygulanacağı konusunda bilgi vermiyor, bu nedenle DTMM hemen uygulanabilir ve sonuç veriyor. Eğitim modelinin tümü için bir model teşkil ettiğinden, biz nasıl bir insan modeli yetiştirmek istiyoruz, bu araçlar nedir, sistemi nasıl daha güçlendirebiliriz, nasıl daha uyumlu toplum geliştirebiliriz hatta toplumdaki liderlerin bile mizaç yapılarından yola çıkarak ne tür davranış yapıları geliştireceklerini kestirmek mümkün.”

HANGİ ALANLARDA ETKİLİ

Eğitsel, kişisel, mesleki rehberlik ile öğrenme biçimlerini anlamada, öğretmenin öğrenciyi tanımasında, aileyi tanımada ve öğretmeni tanıyarak onunla ortak dil oluşturmada etkili.

EĞİTİMCİLERE YOL HARİTASI ÇİZER

– Sistemi bütünsel değerlendirmeyi,
-Bireysel farklılıkları yaşam boyu değişmeyen mizaç temelinde tespit etmeyi,
-Mizaç yapısının çevresel şartlarla etkileşerek nasıl bir kişilik oluşturacağını öngörmeyi,
-Sağlıklı karakter ve kişilik gelişimine destek olmak için uygun yaklaşım belirlemeyi,
-Öğrenciyi merkeze alarak, okul yönetimi, öğretmen, veli ve öğrenci arasında kurulması gereken işbirliğinin yapısal modelini ortaya koymayı,
-Mizaç yapısı üzerinden öğrencinin gelişime açık potansiyellerini tespit etmeyi,
-Potansiyellerin ortaya çıkması için çevreyi uygun şekilde düzenlemeyi,
-Olumsuzluğa açık riskleri tespit etmeyi,
-Psikopatolojileri öngörebilmeyi ve önlemeyi sağlıyor.

 

 

Telefon: +90 (532) 061 47 17
Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi. Koç Kuleleri B Blok Kat 5 No: 9
Çankaya/ANKARA